V hlavě to začíná a končí

NEmužu..

NEmám čas..

NEjde to..

NEzvládnu to…

Tak právě tahle počáteční písmenka nás ve většině případů odradí. Od čeho? No, často od běžných věcí, se kterými se setkáváme v běžném životě: kvalitní jídlo, čas na rodinu, přátele, koníčky, zdravý pohyb atd. V dnešní, jak všude píšou, uspěchané době, tato slovíčka bohužel používáme často. Počítali jste někdy svá „NE“ třeba v jednom dni? Zkuste to.

Když se nad tím více zamyslíme, tak k počátku těchto „dvou zákeřných písmenek“ nemusíme chodit daleko. Vše začíná tam, odkud tihle „strašáci moderní doby“ pocházejí:  Naše hlava. Ano, nepíši sem mozek účelně. Někdy je to totiž třeba jen o úhlu pohledu, o naší pozitivitě, nesplněných snech a přáních, o zlomových okamžicích, myšlení, o pocitech apod.

Každý již určitě zažil situaci, kdy něčeho chtěl dosáhnout, ale nešlo to. Důvod však není v ničem jiném, než v tom, že se třeba objevila malá chybička, díky které by musel vynaložit o trochu větší úsilí, než bylo doposud potřeba a najednou tam začal ten čertík v hlavě naříkat, že to „NE“, to je moc a to NEpůjde.

Samozřejmě vše záleží na motivaci. Pokud není vlastní motivace, není vlastní dobrý pocit z vykonaného. Potom se vytrácí i veškerá snaha vůbec něco dělat. Motivace by však v tomto případě neměla být negativního charakteru, ale opačně. Neříkat si, že něco musím (zhubnout, lépe se oblékat, …), protože…(vypadám plnoštíhle, oni mi to říkají, …), ale uvědomit si, že něco chci, že je to pro mě dobré, že chci něco udělat pro své zdraví.

Nehledejte složitosti, kde nejsou. J  Doslova pojďte se od takových myšlenek osvobodit s námi.

Začněte číst první čtyři věty tohoto článku bez prvních dvou písmenek a:  Nepřežívejte. Žijte.

Mgr. Michal Horníček